Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice osnivanja Jugoslovenske akademije

datum: 15 jul 1966 godine

nacrt A. Milankovića prema plaketi V. Radaušana

kombinovani ofset i duboka liniska štampa ZIN

papir kredasti

zupčanje češljasto 12½

Prigodno izdanje povodom 100-godišnjice osnivanja Jugoslovenske akademije

Michel 1183 maslinasto siva ( 2 000 000 komada )

Nacrt: likovi osnivača Akademije, biskupa J.J. Štrosmajera i prvog predsednika Franje Račkog