Prigodno izdanje - muzejski eksponati grnčarija posude za vodu

- 22 jun 1976 godine

- likovna obrada: A Milenković

- četvorobojna heliogravuraholandske  štamparije "Joh.Enschede en zonen, Harrlem"

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 14, 12 ¾

Muzejski eksponat - testija iz Aleksandrovca

Michel 1649 višebojna - 1,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Muzejski eksponat - bokal iz Ptuja

Michel 1650 višebojna - 2,10 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Muzejski eksponat  - ibrik iz Višnjice

Michel 1651 višebojna - 3,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Muzejski eksponat - bokal iz Bačkog Brega

Michel 1652 višebojna - 5 dinara (štampano 500 000 komada)

Muzejski eksponat - kondir iz Vraneštice

Michel 1653 višebojna - 6 dinara (štampano 500 000 komada)

Muzejski eksponati - testija iz Prizrena

Michel 1654 višebojna - 8 dinara (štampano 250 000 komada)

Nacrti:

  • 1649 - testija iz Aleksandrovca
  • 1650 - bokal iz Ptuja
  • 1651 - ibrik iz Višnjice
  • 1652 - bokal iz Bačkog Brega
  • 1653 - kondir iz Vraneštice
  • 1654 - testija iz Prizrena

 Grnčarstvo je u veoma raznovrsno po tehnološkim osobinama, a i po likovnoj obradi. Boje i nijanse metalnih oksida, olovna gleđ i belo pečena zemlja, omogućili su grnčarima da naprave predmete za svakodnevnu upotrenu koji su uz to i lepi.

1649 - testija iz Aleksandrovca - 1,20 dinara - testija je mrke boje, gleđosana samo po gornjoj polovini. Venac grlića je modre boje, a na boku su beli kružni i grozdoliki ukrasi.

1650 - bokal iz Ptuja - 2,10 dinara - pripada tipu panonske grnčarije. Zelen je i gleđosan sa karakterističnim siskom i baroknom oblinom.

1651 - ibrik iz Višnjice - 3,20 dinara - napravljen je na ručnom kolu od bele gline, a ukrašen je crvenom glinom. Oblikom podseća na orijentalno metalno posuđe. Ornamentika je geometriska i bogata.Ova vrsta grnčarije je karakteristična samo za spomenuto područje.

1652 - bokal iz Bačkog Brega - 5 dinara - ima iste karakteristike kao i bokal iz Ptuja, sa tim da je bogatiji za bele tačkaste ukrase u vertikalnim nizovima.

1653 - kondir iz Vraneštice - 6 dinara - po svom obliku veoma podseća na metalnu posudu. Nije posebno obrađivana i ukrašavana, ali je to posledica korišćenja stilova koji su ostali još iza Vizantije,

1654 - testija iz Prizrena - 8 dinara - ima široko grlo koje je zgodno za nalivanje vode uz pomoć kofe sa bunara. Ukrašena je belom glinom po smeđoj osnovi u horisontalnim i valovitim linijama i tačkastim rozetama.

Istog dana kad su poštanske marke puštene u promet, počla je prodaja i dve prigodne koverte i koverta prvog dana (FDC).