partizani

 • Prigodno izdanje - 75 godina rođenja Miladina Popovića

  Prigodno izdanje - 75 godina rođenja Miladina Popovića

  Datum puštanja u prodaju je 26 novembar 1985 godine

  - likovna obrada mr Dimitrij Čudov

  - dvobojni ofset Zavod za izradu novčanica Beograd

  - papir kredasti

  - zupčanje  12¼ : 12 ¾ (postoje informacije da je bilo 12)**

  Mladen Popović - poštanska marka

  Mi 2129 - nacrt: portret Miladina Popovića (štampano 200 000) 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC.

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Miladin Popović je bio borac za ljudska prava i iznai je značajnu ulogu u jačanju komunističke partije na Kosovu i metohiji. Na mesto pokrajinskog sekretara je postavljen 1939 godine. Poginuo je u Prištini 1945 godine, na njega je atentat izvršio jedan fanatik. Za narodnog heroja Jugoslavije proglašen 1946 godine.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

  ---

  **Katalog poštanskih maraka u upotrebi na teritoriji Srbije 1840 - 2018 (SFK Beograd)

 • Prigodno izdanje - heroji narodnog vazduhoplovstva

  Prigodno izdanje - narodni heroji Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva

  Datum puštanja u prodaju je 21 maj 1985 godine

  - likovna obrada Radomir Bojanović, akademski slikar. Linijsko rešenje marke V. Cvetković

  - višebojni ofset ZIN

  - papir kredasti

  - zupčanje  123⁄4

  vazduhoplovstvo filatelija

  MI 2109 - likovi narodnih heroja Franje Kluza i Rudi Čajevca (štampano 500 000 komada) - 10 dinara


  Istog dana je u promet pušten prigodan koverati, koverat prvog dana FDC i maksimum karta (MC).

  Poštanska marka je bila u tabacima od 25 komada.

  Preletanjem prvih partizanskih pilota Franje Kluza i Rudi Čajevca na slobodnu teritoriju, 21 maja 1942 godine, počelo je dejstvo partizanske avijacije što ujedno označava i početak stvaranja Jugoslovenskog vazduhoplovstva u toku Narodno oslobodilačke rata.

  Franjo Kluz - 1912 - 1944) major pilot 1 lovačke eskadrile. Završio je Vazduhoplovnu podoficirsku školu. Kao aktivni saradnik narodnooslobodilačkog pokreta, radio je u grupi aktivista na aerodromu u Banja Luci.. Avionom "Potez - 25" preleteo je  21 maja 1942 godine na slobodnu teritoriju kod Prijedora i priključio se partizanima. Odmah posle toga, zajedno sa Rudi Čajevcem započeo je ratne aktivnosti kao partizanski pilot, a kasnije je postao pilot1 lovačke eskadrile NOVJ. Poginuo je septembra 1944 godine kod omiša prilikom napada na nemačku artiljeriju avionom "Spitfajter". Za narodnog heroja je proglašen 1948.

  Rudi Čajevac 81911 - 1942) prvi partizanski pilot. Završio je školu za rezerne vazduhoplovne oficire i postao pilot. Od početka rata uključio se u NOP i radio ilegalno. Sa strelcem Milutinom Jazbecom preleteo je avionom "brerge 19" na oslobođenu teritoriju kod Prijedora 21 maja 1942 godine. Poginuo je juna 1942 godine pri napadu na nemačke objekte u Banja Luci, za narodnog heroja proglašen je 1951 godine.

  Pri kreiranju poštanskih maraka stručnu saradnju je pružio Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva u Beograda.

  Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice bitke na Sutjesci - 1963 godina

  Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice bitke na Sutjesci - 1963 godina

  - nacrt: broj  1046, 1048 T. Krnjaić po grafičkim radovima Đ. Andrejevića i broj 1047 B. Šotre

  - broj  1046, 1048 kombinovana liniska duboka štampa - broj 1047 ofset štampa Zavod za izradu novčanica

  - papir obični

  - zupčanje češljasto broj  1046, 1048 12½ i broj 1047 11½

  partizani u koloni po jedan

  Michel 1046 tamnozelena, siva, zelenkasta - 15 dinara - (štampano 1 500 000 komada)

  kanjon Sutjeske

  Michel 1047 crnozelena - 25 dinara - (štampano 2 000 000 komada)

  partizani u borbi

  Michel 1048 smeđeljubičasta, smeđa, karminjorgovanasta - 50 dinara - (štampano 1 000 000 komada)

  Nacrt:

  • 1046 partizani u koloni po jedan
  • 1047 kanjon Sutjeske
  • 1048 partizani u borbi

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija

   

 • Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu - 1963 godina

  Prigodno izdanje povodom 20-godišnjice drugog zasedanja AVNOJ-a u Jajcu

  - nacrt: T. Krnjajić, po idejnom crtežu Đ. Andrejevića Kuna, za prvu poštansku marku nove Jugoslavije

   - kombinovana ofset i duboka liniska štampa Zavod za izradu novčanica

   - papir kredasti

   - zupčanje češljasto 12½

  povodom 20 godina od zasedanja AVNOJ

  Michel 1063 cinober, smeđežutai zlatna bronza - 25 dinara (štampano 3 000 000 komada)

  Nacrt:prva poštanska marka nove Jugoslavije, partizanski borac sa puškom u ruciu desnoj i zastavom u levoj. Na desnoj polovini marke je natpis "29 novembar 1943-1963"lovorova grančica i oznaka vrednosti

  Važila do 30 juna 1964 godine

  Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija