Prigodno izdanje - Evropa CEPT 1985

Datum puštanja u prodaju je 29 april 1985 godine

- likovna obrada Dimitrije Čudov

- višebojni ofset "Forum" Novi Sad

- papir kredasti

- zupčanje  13¼

filatelija muzika

Mi 2104 - Josip Slavenski, u pozadini blok flauta i tarabuk - (štampano 550 000 komada) - 60 dinara

muzika na poštanskoj marki

Mi 2105 - orginalni rukopis partiture iz dela Balkanofonija - (štampano 550 000 komada) - 80 dinara


Istog dana je u promet pušten prigodan koverati i koverat prvog dana FDC.

Poštanska marka je bila u tabacima od 9 komada.

Interesantne činjenice

Kompozitor Josip Slavenski studirao je u Budimpešti i Pragu. Stručno se usavršavao u Parizu. Radio je kao pedagog, stvarajući dela koja su bila inspirisana Međumurjem.

Tokom svoje karijere je istraživao muzičku kulturu starih civilizacija na Istoku. Tokom svog rada je doprineo prekidu uticaja romantizma na kreiranje muzike na ovim prostorima.

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija