Jugoslavija

Tokom svog postojanja, Jugoslavija je prošla kroz nekoliko formi koje su išle od kraljevine do republike. Za svo vreme je redovno izdavala poštanske marke čiji je izgled uvek bio u skladu sa duhom vremena.

1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

 

 

Prikaz poštanskih markica

Na ovoj stranici se nalazi spisak godina kada su izdavanje poštanske marke u Jugoslaviji. Kraljevina Jugoslavija obuhvata period od 1931 godine pošto je pre toga naziv države bio Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (tehnički je naziv Jugoslavija počeo da se koristi 1929 godine, ali su prve poštanske marke sa novim nazivom države štampane 1931). 

Za vreme drugog svetskog rata se nisu izdavale poštanske marke pod nazivom Jugoslavija, mada je bilo određenih serija sa pretiskom. Demokratska federativna Jugoslavija prve marke izdaje 1944 godine i to 14 decembra (u pitanju je pretisak).

Federativna narodna republika Jugoslavija je počela da izdaje marke 1946 godine i to 1 aprila. Sledeća promena naziva države se desila 1963 godine i tada je dobila naziv Socijalistička federativna republika Jugoslavija, prva marka u toj državi je izdata 21 aprila 1963.

Nakon raspada zemlje je stvorena Savezna republika Jugoslavija koja je trajala sve do 2003 godene. Tada se naziv države menja u Republika Srbija i Crna gora. Povremeno se može naći da se u katalozima prikaz poštanskih markica računa sve do 2006 godine pod nazivom Jugoslavija.

Ovde ćemo dati linkove prema svim godinama koje smo do sada obradili. To će biti najbrži način da se dodatno informišete. Osim poštanskih maraka i informacija o njima potrudićemo se da predstavimo koverte prvog dana (FDC) i maksimum karte (MC).