Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

- nacrt A Milenković

- kombinovani ofset i liniska duboka štampa

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

- datum 17 decenbar 1969 godine

Prigodno izdanje povodom proslave 300 godišnjce  Sveučilišta u Zagrebu

Michel 1359 - 0,50 dinara,  višebojna ( 2 000 000 komada )

nacrt: amblem proslave