Drugo prigodno izdanje umetnost u Jugoslaviji kroz vekove

- nacrt: D. Kažić i S.Filekija

 - heliogravura štamparija Courvoisier

 - papir kredasti sa obojenim svilenim vlaknima

 - zupčanje češljasto 12½

covek na stecku

Michel 1057 višebojna sa zlatnom bronzom - 25 dinara (1 750 000)

katedrala u Splitu

Michel 1058 višebojna sa zlatnom bronzom - 30 dinara (štampano 1 750 000)

crkva u Beramu

Michel 1059 višebojna sa zlatnom bronzom - 50 dinara (štampano 1 750 000)

arhangel Mihailo

Michel 1060 višebojna sa zlatnom bronzom - 65 dinara (štampano 500 000 komada)

barokna fontana

Michel 1061 višebojna sa zlatnom bronzom - 100 dinara (štampano 500 000 komada)

detalj mozaika

Michel 1062 višebojna sa zlatnom bronzom - 150 dinara (štampano 2500 000 komada)

Nacrti:

  • 1057 stilizovana reljefna predstava čoveka na stećku iz Radimlja
  • 1058 detalj plastike na vratima katedrale u Splitu
  • 1059 detalj freske u Kalvakadi
  • 1060 Arhangel Mihailo manastir u Dubrovniku
  • 1061 figura sa barokne fontane u Ljubljani
  • 1062 detalj mozaika iz bazilike u Poreču

Važika od 29 novembra 1963 godine do 28 novembra 1964 godine, ponovo su 1057,1058 i 1059 puštene u opticaj u periodu od 25 jula 1965 do 31 maja 1970 godine.

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija