Peto prigodno izdanje posvećeno zaslužnim ljudima kulturno istoriske prošlosti

- 10 decembar 1963 godine

- nacrt: B.Jakca; rez S. Babića, T. Krnjajića i V. Cvetkovića

 - kombinovana ofset i liniska duboka štampa Zavod za izradu novčanica

 - papir kredasti

 - zupčanje češljasto 12½

Dositej Obradović

Michel 1064 svetlocrvenooker, crna - 25 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Vuk Stefanović Karadžić

Michel 1065 svetlosivozelena, crna - 30dinara (štampano 1 000 000 komada)

Franc Miklošić

Michel 1066 svetlookersiva, crna - 50 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Ljudevit Gaj

Michel 1067 svetlosiva, crna - 65 dinara (štampano 250 000 komada)

Petar Petrović Njegoš

Michel 1068 svetlosivojorgovanasta, crna - 100 dinara (štampano 250 000 komada)

Nacrti :

  • 1064 Dositej Obradović - književnik i prosvetitelj
  • 1065 Vuk Stefanović Karadžić - reformator Srpskog jezika i pravopisa
  • 1066 Franc Miklošić - filolog i slavista
  • 1067 Ljudevit Gaj - književno politički radnik i vođa Ilirskog pokreta
  • 1068 Petar Petrović Njegoš - crnogorski vladar, vladika i pesnik

Poštanske marke važile do 30.06. 1964 godine

Pogledajte sve poštanske marke 1963 godina - Jugoslavija