Prigodno izdanje povodom prve međunarodne grafičke izložbe u Ljubljani

- 3 jula 1955 godine

- crtež Božidar Jakca

- kombinovani ofset i liniska duboka štampa "Zavod za izradu novčanica" Beograd

- papir kredasti

- zupčanje češljasto 12½

Prva međunarodna grafička izložba Ljubljana

763 crnozelena, tamnosmeđa, sivoljubičasta 450 000

Izdat je i koverat prvog dana - FDC

Crtež predstavlja grb grada Ljubljane i natpis na slovenačkom i na francuskom

Važila do 31 jula 1956 godine