Prigodno izdanje 100 godina rođenja Vladimira Nazora

- 29 maj 1976 godina

- likovna obrada: A. Milenković

 - dvobojni ofset - VEB Deutsche Wertpapierdruckerei

 - papir kredasti

 - zupčanje češljasto 13

Vladimir Nazor

Michel 1647 svetlojorgovanasta i crnozelenoplava - 1,20 dinara (štampano 1 000 000 komada)

Nacrt: lik Vladimira Nazora

poštanski tabak 9 komada

Vladimir Nazor ( Postire na Braču 1876 - Zagreb 1949) u Splitu je završio gimnaziju. Studirao prirodne nauke, pisao je lirske i epske pesme, pripovetke, romane, putopise.