Poštanske marke izdate 1947 godine u Jugoslaviji

► 1947 godina

Redova i prigodna izdanja


Prigodno izdanje povodom priključenja Istre Jugoslaviji


markica istra
Mi 527 - geografska karta Istre sa petokrakom zvezdom


filatelija Hrvatska
Mi 528 - geografska karta Istre sa petokrakom zvezdom