Poštanske marke izdate 1991 godine u Jugoslaviji

Redovna i prigodna izdanja


Prigodno izdanje flora krokusi

poštanska marka 1991  krokusi 2 dinara

Mi 2467 - Crocus Kosaninii

poštanska marka 1991  krokusi 6 dinara

Mi 2468 - Crocus Scardicus

poštanska marka 1991  krokusi 7,5 dinara

Mi 2469 - Crocus Rujanensis

poštanska marka 1991  krokusi 15 dinara

Mi 2470 - Crocus Adamii