Poštanske marke izdate 1951 godine u Jugoslaviji

Redovna i prigodna izdanja


Prigodno izdanje povodom stogodišnjice smrti Petra Petrovića Njegoša

poštanska marka sto godina njegoša 15 din

Mi 674 - Petar Petrović Njegoš