Knjiga "Katalog maksimum karata Jugoslavije" spada svakako u značajnija izdanja jer pokriva jednu specifičnu granu filatelije. Autor ovog dela jeste Zlatomir R. Maljica, a katalog je izdat 2000 godine. vo ovde predstavljeno izdanje je peto po redu i prvo koje sadrži prikazane fotografije.

 maksimum karte katalog izdanja

Card Maximum  -  CM

Sakupljanje maksimum karti je deo filatelije u kojem se sakupljaju razglednice sa sličnim motivima kao na poštanskoj marki.U osnovi je krenulo kao promocija turističkih mesta, da bi se kasnije pojavljivale i druge teme. Markica se lepi sa prednje strane na razglednicu i tu se i udara pečat.

Dimenzije razglednica mogu biti samu dve veličine:

  • 9 x 14 cm
  • 10.5 x 15 cm

Pored navedenih dimenzija može se naići na podatak da ne bi trebale biti veće od 105×148 mm,a ni manje od 90×140 mm.

Na ovim izdanjima je potrebno da su pečati jasni, jer na taj način ih filatelisti više cene. Pečat koji se najčešće može naći na maksimum karti (Card Maximum) jeste prvog dana, ali se u pojedinim situacijama koristio i pečet poslednjeg dana kad je poštanska marka bila u opticaju.

Pored ta dva pečata se može naći i pečat redovne pošte, koji takođe treba biti jasno prikazan, a cene se više oni sa datumima koji su bliži prvom danu opricaja.

Katalog izdanja u Jugoslaviji

Katalog koji je pripremio autor Maljica i koji nosi naziv "Katalog maksimum karata Jugoslavije" je veoma značajno delo jer predstavlja sva izdanja iz perioda od 1945 godine do 2000 godine. U ovom izdanju se nalaze i fotografije maximum karti, a u situacijama kda je izdavano više različitih autor se potrudio da postavi bar dve.

Kod maksimum karti su bitna tri elementa: slika na razglednici, motiv na poštanskoj marki i pečat. U početku se može pratiti kako su počeci maksimofilije na ovim prostorima bili skromni, a kasnije se to počelo koristiti za promociju umetnosti, turizma ili neke druge propagande.

Pored prikazanih maksimum karti ovde se nalaze još neki podaci: vrste pečata (žigova), broj marke prema katalogu D.P Judomarka, kataloški broj Michel, procenjena cena u 2000 godini i na kraju obaveštenje o razglednici (crno bela, jednobojna, dvobojna, pun kolor)

Poštanski žigovi su raspoređeni u 5 kategorija:

  • T - tekući žig
  • TPD - tekući žig prvog dana
  • PD - žig prvog dana
  • P -prigodni žig
  • PPD - Prigodni žig prvog dana

Dodatna izdanja koja su predstavljena

Na kraju kataloga se nalaze spiskovi dela izdatih novogodišnjih čestitki kao i pozivnice za filatelističke izložbe. Strogo gledano ova izdanja ne spadaju u maksimum karte, međutim poseduju veliku sličnost sa njima i dobra je stvar što su delom ovde nabrojana.

Ovaj katalog može da posluži kako početnicima u sakupljanju poštanskih maraka, tako i iskusnim filatelistima. Za sad je ovo jedino izdanje koje imamo, a kad nabavimo i druga vezana za ovau oblast predstavićemo ih na sajtu.