Filatelija je suviše široka oblast da bi se sve moglo sakupljati, obično se ljudi odluče za samo jedan tip poštanskih maraka. Međutim među kolekcionarima se ređe mogu naći oni koji sakupljaju doplatne marke. Čak i kad se nađu neke kolekcije to je organizovano po temema, recimo "Crveni krst" ili "Dečija nedelja".

Nemaju sve zemlje običaj da koriste doplatne marke, dok je u pojedinima ona u upotrebi samo kada se prikuplja novac za vandredne situacije. Neke su ih koristile u prošlim vremenima pa odustali, dok ima drugih zemalja koje su ih (relativno) nedavno uvele u upotrebu.

Pored ovog termina postojao je i onaj dobrotvorna marka koji se razlikovao po načinu upotrebe sredstava. Jedan od takvih primera je iz Švajcarske - Pro Juventute. Za kolekcionare je bitno spomenuti da prilikom izdavanja ovih maraka se neprave prigodni žigovi i ne izdaju se koverte prvoga dana.

U Srbiji je prva doplatna marka štampana 1933 godine povodom Nedelje Crvenoga krsta.

Koja je namena doplatne marke

Postoje situacije kada se doplatna marka štampa svake godine sa istim ciljem, kao primer može da posluži idanje maraka gde su sredstva namenjena za hram Svetog Save na Vračaru. Tako se izdaju marke svake godine za borbu protiv raka, za dečiju nedelju i nedelju crvenog krsta.

Kao primer pojedinačne akcije ćemo navesti markicu gde je bio prikazan lik kralja Aleksandra, novac koji je prikupljen je išao na račun Fonda Zadužbine kralja Petra Prvog Karađorđevića. Namena tih sredstava je bila za konzervatorske i restauratorske radove na Prvoj srpskoj kasarni u Topoli.

U nekim ranijim vremenima su doplatne marke štampane za potrebe olimpiskog odbora, tu je novac korišćen za pripremanje naših olimpijaca i za njih odlazak na olimpijadu. Dosta često su izdavanje marke kada je u pitanju organizacija svetskih prvenstava za neke sportove u Jugoslaviji.

Kao ilustraciju uz ovaj tekst smo postavili prikaz poštanske marke iz Republike Srpske gde se novac koristio za pomoć oštećenim u poplavama.

Filatelija i kolekcionarstvo

U kolonijalnom periodu su se na tim teritorijama koristile doplatne marke sa predstavom njihovih prestonica. Tako da je od redovnih serija novac išao matičnim državama, a od doplatnih je ostajao koloniji za njene potrebe.

Zakonska regulativa

U Srbiji se na primer obavi distribucija desetak doplatnih maraka tokom godine. One se štampaju i izdaju na osnovu odluke vlade ili nekog ministarstva i uvek imaju tačno određenu namenu. Sve pismonosne pošiljke su obavezne da se na njih postavlja izuzev štampe -tiskovine i pošiljki za slepei slabovide.

Cena im maksimalno može biti pola vrednosti od one koje imaju redovne poštanske markice za obična pisama težine 20 grama. U Srbiji je to već godinama unazad cena od 10 dinara. Novac koji se prikupi na ovaj način ide isključivo za ono radi čega je kampanja pokrenuta, a ne na račun pošte.

Ovaj tip poštanskih maraka se štampa u Zavodu za izradu novčanica u Beogradu ili u štampariji "Forum" iz Novoga Sada.