Povodom 1000 godina Škofja Loka


- datum  15 februar 1973 godine

- crtež A. Milenković

- ofset štampa - ZIN

- papir kredasti

- zupčanje 11½ - 11¾

skofja loka - postanska marka - 1973

Michel 1498 smeđa i tamnosmeđa ( 1 000 000 komada )

Nacrt: gravira Škafje Loka iz 17 veka