Redovno izdanje - Zagreb i Univerzijada - turistički motivi

Datum puštanja u prodaju je 1 jul 1985 godine

- likovna obrada Radomir Bojanić (akademski slikar)

- jednobojni ofset Zavod za izradu novčanica

- papir kredasti (može naići na podatak da je papir obični)

- zupčanje  A -- 131⁄4

                B -- 131⁄4 : 12½

Univerzijada u zagrebu poštanska marka

MI 2119 - motiv iz Zagreba sa logom Univerzijade -violetaplava - (tiraž nepoznat) 70 dinara

Poštanski tabak je imao 100 komada - 10X10


Napomena:

  • Ova poštanska marka ima dve varijante sa različitim zupčanjem.
  • Ponovo je štampana 1989 godine sa pretiskom na 700 dinara - 13 decembar 1989 godine - Mi 2392

Pogledajte sve poštanske marke 1985 godina -Jugoslavija