Sa manjim zakašnjenjem predstavljamo časopis "Filatelist" broj 278 iz novembra 2018 godine. Veoma je interesantno izdanje, jer kako je napisao Vojislav Begović, ovo je drugi put u dugoj istoriji časopisa da se ceo broj posvećuje jednom autoru i samo jednoj temi.

Autor je Slobodan Šotra, a tema je "Sanitarni kordon i dezinfikovanje pošte". Autor je i pre objavljivao priloge za ovaj filatelistički časopis vezane za ovu tematiku, a ovo je izašlo u posebnom izdanju povodom 70 godina Saveza filatelista Srbije.

Sadržaj je podeljen u dve sekcije "Prilike koje su uticale na formiranje sanitarnog kordona u Evropi" i "Sanitarni kordon u Srbiji (1836 - 1886 godine)". Kompletan tekst je veoma informativan, sa jasnim navođenjem izvora objavljenih informacija. Veoma je pohvalno što se dosta pažnje posvetilo grafici, pa ima lepih prikaza kako se radilo, izgleda mesta gde se karantin nalazio i što je najvažnije kako su ta pisma i pečati na njima izgledala.

naslovna strana časopisa
izvor - albumzamarke.com

Sam obrađeni period je bio dosta dug, linija na kojoj se vršio pregled pošte je dosta duga i iz tog razloga postoji veliko šarenilo metoda rada, načina obeležavanja i pečata koji su se koristili. Na kraju se nalazi spisak literature koja je korišćena, što će svakako biti od pomoći onima koje ova tema više interesuje.

Informacije su u drugom delu predstavljene hronološki, po datumima kako se situacija na terenu odvijala i pravnim aktima koji su ovo pitanje uređivali. Za sve ovo je trebalo ipak dosta strpljenja da se prikupi i na ovaj način prezentuje.

Stvar koja se meni najviše svidela jeste što je više od pola časopisa odvojeno za prikaz dokumenata iz tog perioda sa dobrim opisima. Prikazani su jasno pečati sanitarnih ustanova u Srbiji iz tog perioda, Karta gde su se nalazili karantini i sastanci gde se kontrola pošte vršila. Tu su i pisma otvarana i neotvarana, pasoši koji su takođe tretirani radi zaštite od prenošenja zaraznih bolesti.

Prikaz pisama
izvor - albumzamarke.com

prikaz sadržaja novina
izvor - albumzamarke.com

prikaz pečata na pismima
izvor - albumzamarke.com

Ovaj broj je svakako za pohvalu, mogu samo da pohvalim ljude koji su radili na njegovoj pripremi i posebno autora koji je našao zanimljivu temu, jasno je predstavio i prilično bogato opremi sa grafičkim elementima. Sve to zajedno ovaj časopis Filatelist broj 278 čini zanimljivim za čitanje, čak i onih koje ta tematika slabije zanima.